Infrastruktúra

Infrastruktúra

Infrastruktúra helyzete 2013-ban

Lakások száma: 162 lakás

Közúton a település jól megközelíthető. (61. sz. főközlekedési úton Iharosberény felől)

Közüzemi vízhálózat kiépítettsége: 5,7 km. Közüzemi vízhálózatba bekötött lakások száma: 167 lakás. Lakosságnak szolgáltatott vízmennyiség: 11 ezer m3/év.  Szolgáltató: Dunántúli Regionális Vízmű  Zrt. Vezetékes gázhálózat kiépítettsége: 5,7 Km. Vezetékes gázt fogyasztó háztartás: 25 lakás. Szolgáltató: Magyar Gáz Kft. a gázt inkább csak főzéshez használja a lakosság, mert fűtésnél nagyon magas a gázos készülékek rezsije.

A szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége: 5,7 Km. Szennyvízhálózatra rákötött lakások száma: 110 lakás. Szolgáltató: Dél- zalai Víz és Csatornamű Zrt. A lakosok 66 %-a rákötött a csatornára, ezzel jelentősen csökkent a közterületre kivezetett szennyvíz mennyisége. Javult a falu közegészségügyi szintje.

A szilárd hulladék kezelését és elszállítását a Netta-Pannónia Zrt. végzi heti ürítési gyakorisággal. A településen a szelektív gyűjtősziget is üzemel 2010 óta. Megjelent a komposztálás is, mint alternatív hulladékfeldolgozás. A településen lakók már nem foglalkoznak nagyobb állatok (ló, tehén, birka, stb.) tartásával, ezzel párhuzamosan csökken a bio-hulladék mennyisége.
Kéményseprési közszolgáltatást a településen a Somogy Megyei Kéményseprő Kft látja el évek óta.

A településen mindhárom mobil szolgáltató hálózata működik, a vezetékes telefont a T- Com és utóbbi időben a Z- NET szolgáltatja.
Az Internet hálózatba be van kapcsolva a falu, a szolgáltatást majdnem 100%-ban a Z- NET szolgáltatja. Jelenleg körülbelül 60 lakóházban érhető el az Internet. Sajnos a jelenlegi feltételek nem teszik lehetővé a gyorsabb szélessávú internetkapcsolat kialakítását. Tervezési  és kivitelezési fázisban van egy kistérségi szintű optikai kábeles internetrendszer kialakítása.